2022 m. Finansinės ataskaitos :

Finansinės ataskaitos 2022 m. I ketvirčio

 

2022 m. Finansavimo sumos pagal šaltinį:

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2022 m. I ketvirčio

 

2021 m. Finansinės ataskaitos :

Finansinės ataskaitos 2021 m. I ketvirčio
Finansinės ataskaitos 2021 m. II ketvirčio

Finansinės ataskaitos 2021 m. III ketvirčio

Finansinės ataskaitos 2021 m.

 

2021 m. Finansavimo sumos pagal šaltinį:

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2021 m. I ketvirčio

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2021 m. II ketvirčio

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2021 m. III ketvirčio

 

2020 m.  Finansinės ataskaitos:

Finansinės ataskaitos 2020m I ketvirčio.
Finansinės ataskaitos 2020m II ketvirčio.

Finansinės ataskaitos 2020 m. III ketvirčio

Finansinė ataskaita už 2020 m.

 

2020 m. Finansavimo sumos pagal šaltinį:

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2020m I ketvirčio.
Finansavimo sumos pagal šaltinį 2020m II ketvirčio.

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2020 m. III ketvirčio

 

2019 m. Finansinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas 2019 m. II ketvirčio.
Finansavimo sumos pagal šaltinį ir jų pokyčiai 2019 m. II ketvirčio.
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. II ketvirčio.
Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. II ketvirčio.

Aiškinamasis raštas 2019 m.  III ketvirčio

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2019 m. III ketvirčio
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. III ketvirčio
Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. III ketvirčio

Finasinė ataskaita už 2019 m.

 

2018 m. Finansinės ataskaitos:

Finansines būklės ataskaita. 2018 m.

Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas 2018 3 ketv.

Finansinės būklės

Veiklos rezultatų

Finansavimo sumos 2018 09 30
Finansavimo sumų ataskaita 2018 06 30